Personel and Administrative Affairs Coordinator (İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 19-03-2021
We are looking for a `Digital Product Manager` , for our multinational client which is loc in healthcare sector. General Characteristics: University degree Has a good command of English (both speaking and writing) 1-2 years’ experience in hr or administrative affairs is preferred Good knowledge of MS Office Strong planning and organizing skills Very good communication skills with an agile mindset Job Description: Owns HR Archive, manages personnel files (employment contracts, vacation entitlement papers… etc) Works closely with HRBP and supports HRBP in local execution of activities when necessary Coordinates employee related administrative and documentary process Be the SPOC for C&B for any local data need, supports any paperwork needed for benefits (entry/exit files etc.) Be the SPOC for office related interactions with building facility management/coordinator When necessary supports Finance and Accounting teams on reports Be the SPOC for Legal paperwork (trial documents, any official document from government bodies…etc) and enable necessary actions to be completed (informing outside legal counselor, payroll, HRBP…etc) Supports ad-hoc projects, providing operational responsibilities Handle sensitive and employee information in a confidential manner Support other general administrative activities (e.g. filing organization, formal correspondences, etc.). Manpower, Türkiye İş Kurumu’ndan 18.8.2016 tarihli ve 6 no’lu Özel İstihdam Bürosu izin belgesi ve 3.6.2017 tarihli Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibidir. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.

Muhasebe Uzmanı (Dönemsel) (İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 19-03-2021
İlaç üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için aşağıdaki niteliklere sahip “Muhasebe Uzmanı” arayışımız bulunmaktadır. Genel Nitelikler: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun Muhasebe alanında deneyimli Tek düzen hesap planına ve Vergi Usul Kanunu`na hakim Maliyet muhasebesi alanında bilgi ve tecrübe sahibi Mikro programını kullanmış Analitik ve takipçi Sorumluluk sahibi ve çözüm odaklı Ms Office programlarını kullanabilen İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan Görev Tanımı: Tüm muhasebe kayıtlarının ilgili kanunlar çerçevesinde tutulması ve kontrol edilmesi Aylık kapanış takvimine göre maliyet muhasebesinin çalıştırılması Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi (firma e-fatura mükellefidir) KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilmesi Ba-bs beyannamelerinin verilmesi Geçici ve Kurumlar vergisi beyanname süreçlerinin yürütülmesi Personel iş avansı ve masraf süreçlerinin takibi Kasa ve banka hareketlerinin işlenmesi Aylık mizan kontrolü Çek, kredi ve diğer finansal hareketlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi Ödeme planlarının hazırlanması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi Mali Müşavir ve Finans İş Ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi Finansman ihtiyacının belirlenmesi ve bankalar ile iletişim Mikro programı iyileştirme çalışmalarında, muhasebe ve finans alanlarına liderlik etmek Manpower, Türkiye İş Kurumu’ndan 18.8.2016 tarihli ve 6 no’lu Özel İstihdam Bürosu izin belgesi ve 3.6.2017 tarihli Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibidir. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.

Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı/Müdür (Maslak, Sarıyer/İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 19-03-2021
Danışmanlığını yaptığımız yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösteren bir iş ortağımız için aşağıdaki niteliklere sahip "Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı/Müdür" arayışımız bulunmaktadır. (Lokasyon: Maslak/İstanbul) Genel Nitelikler • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, • Aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin ya da bankaların ilgili birimde en az 5 yıl deneyimli, • SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip, • SPK mevzuatına hakim, • İyi derecede İngilizce bilen. İş Tanımı • Kredi, piyasa ve operasyonel risklerin tanımlanması, ölçümlenmesi ve izlenmesi faaliyetleri yürütmek, şirket içi raporları hazırlamak, • SPK mevzuatı gereği ilgili yasal raporları hazırlamak, • Operasyonel risk ve şirket iş sürekliliği çalışmalarını yürütmek, • Yönetim kurulunca onaylanan risk iştahı limitlerini, risk ölçüm yöntemlerini ve/veya modelini içeren risk yönetim sistemini uygulamaya koymak, • Risk tanımlamalarını, risk limitlerini, risk ölçüm yöntemleri ve/veya modelini ve genel olarak risk yönetim sistemini değişen faaliyet ve piyasa koşullarına göre düzenli olarak gözden geçirmek, etkinliğini geriye dönük testlerle denetlemek, bunlarla ilgili gerekli görülen değişiklik taleplerini bildirmek, • Risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemek ve buna ilişkin olarak risklerin olası sonuçlarını ve alınması gereken önlemleri de içerecek şekilde, prosedürlerde belirlenen usulde rapor sunmak, • Konsolidasyon çalışmaları kapsamında BDDK kural setine uygun olarak şirket sermaye yeterliliği analizleri için gerekli veri / raporları hazırlamak, • Yeni ürün ve hizmetlerin risk analizlerini gerçekleştirmek, riskleri en aza indirecek süreç ve sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Software Development Team Leader (İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 18-03-2021
QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION We are seeking for a "Software Development Team Leader" for our global client operating in banking sector. BS or MS degree in computer engineering (highly preferable), 10+ experience in application development, Good interpersonal, written and verbal communication, Experince in enterprise application development lifecycle management, Highly skilled at; - Time management - Resource planning - Portfolio planning - Prioritization of tasks - Team management Experinence in banking sector is a plus, COBIT knowhow is a plus. Job Description: Lead application development team including business analysis and test unit, Business demands portfolio management, Assure quality of SDLC process and plan related actions to improve the process, Prepare and implement strategies of application arhcitecture and inventory of the firm in line with corporate strategies, Monitor all processes under his/her responsibility to comply with local and HQ regulations and take necessary actions to remedy, Coordination with other IT and business departments, Provide timely functional and management reports of Software Development Center activities, Training plans and performance evaluation of his/her team. Manpower, Türkiye İş Kurumu’ndan 18.8.2016 tarihli ve 6 no’lu Özel İstihdam Bürosu izin belgesi ve 3.6.2017 tarihli Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi sahibidir. İş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilmez ve ücret alınmaz.

IOS Developer (Istanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 17-03-2021
We are looking for a ‘’ IOS Developer ’’ for technology company that has a global partner. Responsibilities: Responsible for the development of the frameworks and APIs of the iOS platform. According to the version delivery plan, complete requirements analysis, software design, coding and system testing. Contribute to building creative, high-performing solutions and bringing new ideas to the table. Develop high-quality code. Strong know-how in object-oriented software design and architectural patterns (MVVM, Clean Swift, VIPER). Key Qualifications: Master’s or Bachelor’s Degree in Software/Computer/Electronics/Electronics & Communication Engineering. 4+ years of working experience on Objective-C and/or Swift programming languages. Experienced in real project development on iOS or Mac OS. Experienced in mapping, geolocation and other location-intelligent features. Extensive experience with REST APIs. Deep understanding of "iOS framework”. Strong optimization, debugging and technical documentation skill. Deep understanding of Object Oriented Software concepts. Strong knowledge of unit and automated testing for iOS platforms. Good command of English. Personal Skills Required: Experience or knowledge about Agile Scrum principles and like to work in team environment. Adaptive; responsive for on-demand changes. Having good inter-personal skills, flexible and willing to adapt & respond to change. Communicative; calling before sending e-mail. Open; collecting feedbacks and defining improvement actions. Take ownership and responsibility for solutions provided. Nice to Have (Plus) Experience or knowledge on C++ programming language and/or Objective-C++. Experience or knowledge about tvOS and watchOS. Experience in mapping, geolocation and other location-intelligent features.