Bakım Yöneticisi (Gebze, Kocaeli, Turkey)

İlan Tarihi : 02-12-2020
Danışmanlığını yürüttüğümüz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal iş ortağımız için `Bakım Yöenticisi` arayışımız bulunmaktadır. Aranan Nitelikler • Ülkemizin önde gelen üniversitelerinin mühendislik bölümlerinden mezun, • Bakım onarım alanında en az 8 yıl deneyimli • Makinaların, ekipmanların, ‘Mekanik Koruyucu Bakım’ süreçlerinin hazırlık, sevk ve tamamlamalarını bilfiil yönetmiş, değerlendirme sonuçlarını raporlamış, • Kalite Yönetim Sistemleri konularında bilgi sahibi olan, • İnsan ilişkileri ve yönetiminde başarılı, • İyi derecede İngilizce bilen, • Ms Office programlarına hakim • ERP alanında tecrübeli ve raporlama becerisi yüksek İş Tanımı • Arıza bakımları incelemek ve sorunu gerekirse dış destek alarak çözerek makine veya teçhizatı çalışır halde teslim etmek. • Periyodik bakım faaliyetlerini planlamak ve raporlamak ERP Sistemine girişini yaptırmak • Kestirimci bakım faaliyetlerini planlamak ve raporlamak ERP Sistemine girişini yaptırmak • Gerekli yedek parça ihtiyacını ve stok miktarını belirlemek, gerekli hallerde satın alınma talebinin sistemden girişini yapmak. • Yeni makine ve teçhizatın işletmeye alınmasında ve kurulmasında görevler almak. • Görevin kapsamına giren bütün fonksiyonlar ile ilgili sistemlerin düzenli olarak yürütülmesini, yeni sistemlerin tasarlanmasını ve mevcut sistemlerin geliştirilmesini sağlamak. • Çalışanların performansını ve motivasyonunu artırmak amacıyla eğitmek, yetiştirmek ve yönlendirmek; ekip çalışmasını, iş birliğini teşvik etmek. • Bakım departmanı için yıllık bakım bütçesinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, onaylanan bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlamak.

Üretim Mühendisi (Gebze, Kocaeli, Turkey)

İlan Tarihi : 26-11-2020
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kıymetli iş ortağımız için "Üretim Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır. Aranan Nitelikler • Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun • Üretim şirketlerinde en az 4 yıl deneyimli, • MS Office uygulamalarına hakim, • İleri derecede İngilizce bilen, • ERP ve CAD yazılımları konusunda tecrübeli, İş Tanımı • Bağlı bölümleri arasında eşgüdüm sağlamak, oluşabilecek sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları belirlemek ve uygulamak • Üretim verimliliğini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmalarını yönetmek, kalite standartlarının tam ve doğru olarak uygulamaya geçirmek, • Üretim ile ilgili olan prosedürlerin, talimatların ve dokümanları hazırlamak, revizyonu ve kontrolünde, Kalite Müdürü ile koordineli çalışmak. İç denetimlerin yürütülmesinde yardımcı olmak, • Çalışanların performansını ve motivasyonunu artırmak amacıyla eğitmek, yetiştirmek ve yönlendirmek; ekip çalışmasını, işbirliğini teşvik etmek. • Belirtilen görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları Üretim Müdürüne rapor etmek ve faaliyetleri konusunda bilgi vermek • Üretim planına uygun olarak istenilen miktar, termin ve kalite de üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak. • Yeni projelerde proje departmanı ile koordinasyonlu çalışarak numune ve ön seri üretimlerini gerçekleştirmek • Günlük, haftalık ve aylık üretim ve takip raporlarının hazırlamak, • Kalite hataları ve üretim kayıplarının azaltılmasına yönelik ilgili birimlerle çalışmalar yürütmek • 5S, Kaizen çalışmalarını yürütmek ve çalışma alanıyla ilgili temizliğinin yaptırılmasını sağlamak

Data Engineer (İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 19-11-2020
We are looking for an experienced “Data Engineer” with the following qualifications for our multinational client who is operating in automotive industry. Qualification: Bachelor`s Degree in Computer/Software/Industrial/Mathematics Engineering, or Statistics, 3+ years of professional work experience as a Data Engineer, Experience in the complete life cycle of data warehouse projects, including functional/technical design, coding, and testing, Experience on building complex data sets from multiple data sources, both internally and externally, Strong knowledge of database management systems like SQL and big data frameworks, (Oracle, Microsoft SQL Server, etc.) High proficiency in coding languages, including SQL, Expertise in developing ETL/ELT workflows, Experience on data visualization reporting architecture and BI tools (e.g. Tableau, Qlik sense, Power BI,Oracle OBI SAP BI/BW/BO, D3) SAP on HANA, SAP 4/HANA, SAP BW experience is a plus, Microsoft SSIS, SAP Data Services experience is a plus, Great communication skills both in Turkish and English. Job Description: To help design, develop and build data infrastructure required for optimal extraction, transformation, loading of data from a wide variety of data sources that allow our key business units to thrive and grow, Work as a Data Engineer on full-life cycle projects, To provide creative solutions for data-related problems at scale by mixing in house and open source technologies, To help build robust data pipelines and ETL tools, To complete all assigned tasks/projects adhering to timelines and meeting all deadlines, Prepare technical documentations and operational guidelines, To find and evaluate new data sources for acquisition and integration, Enable effective decision making by retrieving and aggregating data from multiple sources and extract information from complex data sets, To turn raw data into features to be used in machine learning models, To work with our engineering team on challenging projects.

Satınalma Mühendisi/Uzmanı (Gebze, Kocaeli, Turkey)

İlan Tarihi : 17-11-2020
Aranan Nitelikler • Üretim şirketlerinde en az 3 yıl deneyimli, • Yatırım, ham madde, teknik satın alma, işletme sarf malzemeleri hizmet ve lojistik satın alma organizasyonlarını sevk ve idare edebilecek, • MS Office uygulamalarına hakim, • İleri derecede İngilizce bilen, • ERP ve CAD yazılımları konusunda tecrübeli, • Pazarlık becerisi ve ikna kabiliyeti yüksek. İş Tanımı • Firmanın yurt içi/yurt dışı mevcut ve yeni projeleri için direkt ve endirekt malzeme araştırma, tekliflendirme ve satın alma işlerini yürütmek, organize etmek. • Satın alma sipariş formunu hazırlamak ve tedarikçiye iletmek. • Tedarikçilerden sipariş teyitlerini almak. • Satın almaların belirlenmiş kriterlere göre yapılmasını sağlamak. • Tedarikçi firmalar ile fiyat, ödeme koşulları, teslim koşulları bilgilerini görüşmek. • Alternatif firma ve malzeme araştırmaları yapmak. • Tedarikçi performans değerlendirme faaliyetlerine katılmak. • Tedarikçilerdeki ve fasonculardaki iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini takip etmek. • ERP ve kullanılan diğer sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak • Tedarikçi geliştirme (STA) çalışmalarını yürütmek.

Senior Software Developer (İstanbul, Ataşehir/İstanbul, Turkey)

İlan Tarihi : 12-11-2020
Job Description Runing his/her job with minimal support. Determining usually independently the business priorities and the method to be used. Having knowledge and experience of application development tools, methods and technologies and guides less experienced professionals. Advising the customer in determining the needs. Leading project teams and supporting the manager in using the skills of the team members working with him/her in the most efficient way and managing the project risks in this area. Having responsible for designing and developing application software to meet the business needs of the customer, application maintenance services such as writing "fix" and providing localization support such as Turkish translation for international software products. Working alone or as part of a team to provide pre-sales and after-sales technical support when necessary. Producing alternative solutions to problems with using her/his analytical skills and creativity. Understanding the business needs of the customer and performs application development activities such as application design, programming and function tests, with minimal support, in line with these business needs. Getting support from its manager or more experienced professionals in complex application designs. Doing coding, resource programs equipment facilitating understandability with comments, and making documentation of developed programs (program lists, flow charts, sequence structures, record patterns, screens, printouts, reference books). Ensuring that source codes and complementary applications are backed up in the most up-to-date manner and are available on the relevant servers in accordance with common working procedures. Performing the functional tests of the applications, documents the test results, analyzing and solving the problems encountered during the tests and resolving the problems that arising during the end-to-end tests performed by the Customer Support Services. Analyzes customer problems in the production environment and solves them in accordance with intervention times. It makes the necessary information entries to the created "Problem and Solution Application" on time and completely. Uses the "Problem and Solution Application" in problem solving effectively. Carrying out activities related to translating international practices into Turkish and making them compatible with financial legislation. Providing technical support to sales teams when necessary in creating new opportunities and turning them into sales. Working closely with the project manager or the System Integration Department in the development of solutions in complex projects. Carrying out pre-sales activities such as proof of concept that the solution is suitable for business needs. Following up the developments (tools, architecture, technology) in the sector and application development area, and recommends improvements for existing or new applications to be developed. Being responsible for the timely and error-free completion of the projects in his/her area of responsibility and also budget. The quality of the work done and the communication with the customer affecting to customer satisfaction. Skills 1. Analysis of business needs 2. Use of application development tools and methodologies 3. Debugging applications 4. Designing applications using databases and "middleware" 5. Using "Code Generation" tools 6.Using library management tools 7. Designing application solutions 8. Designing "Client / Server" applications 9.Using test support tools 10. Test environment management 11. Test planning 12. Industry / sector knowledge Core Competencies Being trustworthiness Teamwork and cooperation Communication Owning the job Being customer oriented The urge to succeed Passion for work Creative problem solving Ability to comply with the conditions and the environment Adaptation to conditions and the environment